arriba
 

 


FP Dual

Na seguinte ligazón poderás ter acceso a toda a información que precisas coñecer sobre a Formación Profesional dual en Galicia  img#63054

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

𝐎𝐮𝐫𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐞́ 𝐃𝐔𝐀𝐋

A nova Formación Profesional xa está dispoñible.

Máis real, máis práctico, máis profesional😎

E ti, que vas facer?

 

#OurenseéDual 

#FP #formaciónprofesional  #Ourense

 

Consulta no teu centro máis próximo:

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel https://bit.ly/3yAkCof

IES Universidade Laboral https://bit.ly/3hGMbG5

IES García-Barbón http://www.edu.xunta.gal/centros/iesgarciabarbon/

IES Manuel Chamoso Lamas http://www.edu.xunta.gal/centros/ieschamosolamas/

CIFP A Farixa https://bit.ly/3f2MxoM

IES O Ribeiro http://www.edu.xunta.gal/centros/iesoribeiro

IES de Vilamarín http://www.edu.xunta.gal/centros/iesdevilamarin/

CIFP Portovello https://bit.ly/3v7LzNE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OURENSE É DUAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÍDEO FP DUAL CIFP A CARBALLEIRA