arriba
 

 


Química

 img#32204A Familia Profesional de Química forma parte da oferta formativa do CIFP A Carballeira desde o curso 2013-14 impartindo o Ciclo Superior de Laboratorio de análise e de control de calidade e o Ciclo Medio de Laboratorio e, desde o curso 2020-21, o Curso de especialización en cultivos celulares. Un dos obxectivos que se traza neste departamento é a potenciación do capital humano, é dicir, propuxémonos realizar un gran esforzo no desenvolvemento das habilidades e competencias do noso alumnado para converter as persoas no principal activo xerador de vantaxes competitivas e no motor que impulsará o crecemento, a capacidade competitiva e o desenvolvemento do sector no presente e no futuro.

Profesorado (curso 2022-23)

Cachaldora Sieiro, Aida

González Rodríguez, Antía

López Fernández, Silvia

López Pérez, Natalia (Xefa de Departamento)

Pérez Rico, Mª del Rosario

Otero Fernández, Mary Sol

Rodríguez Testa, Mª Belén

Saa Sarria, Adelaida

Vázquez Figueiras, Lourdes

Vázquez Vázquez, Francisco