arriba
Martes, 21-Maio-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorCrea a túa empresaseparatorRequisitos de acceso


Requisitos de acceso

Poden acceder todas as persoas que reúnan algún dos seguintes requisitos

a.  Alumnado matriculado nalgunha ensinanza sostida con fondos públicos de Galicia de:

–      Formación profesional

–      Ensinanzas de artes plásticas e deseño

–      Ensinanzas superiores de deseño

–      Ensinanzas artísticas superiores de grao en Conservación e Restauración de Bens Culturais

–      Ensinanzas artísticas superiores de grao en Arte dramática

–      Ensinanzas artísticas superiores de grao en Música

–      Ensinanzas artísticas superiores de grao en Danza

–      Ensinanzas deportivas

–      Bacharelato

–      Educación secundaria para persoas adultas (ESA)

b.   Persoas que finalizaran nos últimos catro anos os estudos mencionados no apartado a)

Poden ser un ou varios emprendedores nun mesmo proxecto, segundo a forma xurídica elixida.