arriba
Mércores, 17-Abril-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorInformáticaseparatorFP Básica Informática de oficina


FP Básica Informática de oficina

A competencia xeral do título profesional básico en Informática de Oficina consiste en realizar operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos, periféricos e redes de comunicación de datos, e de tratamento, reprodución e arquivamento de documentos, operando coa calidade indicada e en condicións de seguridade e de protección ambiental, con responsabilidade e iniciativa persoal, e comunicándose oralmente e por escrito en linguas galega e castelá, asíco mo nalgunha lingua estranxeira

Réxime: ordinario presencial

Horario: de 08:30 h a 15:00 h

Ciclo formativo de grao básico: 2000 horas /dous cursos académicos

Consultar perfil do ciclo:  img#93245


FP Básica Informática de oficina - Foto 1
FP Básica Informática de oficina - Foto 2