arriba
Domingo, 28-Maio-2023   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorInformáticaseparatorCM Sistemas microinformáticos e redes


CM Sistemas microinformáticos e redes

A competencia xeral deste título consiste en instalar, configurar e manter sistemas microinformáticos, illados ou en rede, así como redes locais en pequenos contornos, asegurando a súa funcionalidade e aplicando os protocolos establecidos de calidade, seguridade e respecto polo ambiente.

Modalidade: ordinario presencial e adultos presencial

Horario:

  • ordinario presencial: de 08:30 h a 15:00 h en quenda de mañá e de 16:00 h a 22:20 h en quenda de tarde
  • adultos presencial: de 16:00 h a 22:20 h

Ciclo formativo de grao medio: 2000 horas /dous cursos académicos

Consultar perfil do ciclo:  img#51576


CM Sistemas microinformáticos e redes - Foto 1
CM Sistemas microinformáticos e redes - Foto 2
CM Sistemas microinformáticos e redes - Foto 3
CM Sistemas microinformáticos e redes - Foto 4
CM Sistemas microinformáticos e redes - Foto 5