arriba
Mércores, 24-Xullo-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorSanidadeseparatorCS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico


CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico

O CIFP A Carballeira oferta todos os módulos do 2º curso do ciclo formativo:

  • Citoloxía xeral 
  • Citoloxía xinecolóxica 
  • Necropsias 
  • Procesamento citolóxico e tisular
  • Formación en centros de traballo (FCT)
  • Empresa e iniciativa emprendedora  img#40663

Todo aquel alumnado que posúa o título de Técnico Superior en Laboratorio clínico e biomédico, e curse e supere estes cinco módulos, poderá ostentar tamén o título de Técnico Superior en Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Réxime: persoas adultas presencial tarde

Horario: de 16:00 h a 22:20 h

Ciclo formativo de grao superior: 2000 horas /dous cursos académicos

Consultar perfil do ciclo img#48331