arriba
Mércores, 19-Xuño-2024   |    Acceso privado

 

 


Recursos

O CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel dispón de dispositivos dixitais, os cales poden ser utilizados polos alumnos. Tamén existe a posibilidade de solicitar equipamento dixital para levar para a casa cando cumpra.

Para solicitar este equipamento o alumnado deberá dirixirse á conserxería do centro e cubrir unha solicitude.

O/a alumno/a deberá cumprir as condicións de uso do equipamento de préstamo e será responsable do correcto coidado e uso do equipamento, respondendo pola perda ou estragos por mal uso do mesmo.

O equipamento deberá ser devolto ó centro antes do remate do curso ou sempre e cando desde o centro se lle solicite para realizar tarefas de actualización ou de mantemento.