arriba
Mércores, 19-Xuño-2024   |    Acceso privado

 

 


Convivencia

O plan de convivencia do centro é o documento no que se articula a convivencia escolar, que garante unha educación no exercicio dos dereitos e das liberdades dentro dos principios democráticos de convivencia, así como na prevención de conflitos e a súa resolución pacífica. Acceso ao documento

O plan de igualdade é un conxunto de medidas que teñen como misión garantir a igualdade de trato e oportunidades, así como, a eliminación de situacións discriminatorias por razón de sexo. Acceso ao documento

Convivencia