arriba
Mércores, 24-Xullo-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorSecretaríaseparatorMatricula de alumnado que accede a segundos cursos de réxime ordinario


Matricula de alumnado que accede a segundos cursos de réxime ordinario


Prazo de presentación: do 26 de xuño ao 4 de xullo.

Importante. O alumando que non presente en prazo a documentación para levar a cabo a matrícula en segundo curso do seu ciclo formativo, quedará excluído.


Lugar de presentación: Na oficina de secretaría do centro, en horario de 9 h a 14 h


Documentación a presentar

1. Documento de matricula:

Descarga aquí o documento de matrícula e cúbreo co Adobe Acrobat.

Cubre completamente e de forma correcta o documento, imprímeo por duplicado e asínao.

2. Resgardo do pagamento do seguro escolar

Só no caso de ser menor de 28 anos no momento de efectuar a matrícula, estás na obriga de pagar a taxa do seguro escolar.

- O importe do seguro escolar é de 1,12 €.

- Formas de pagar o seguro escolar: O seguro escolar pódese aboar das seguintes maneiras:

Realizar unha transferencia ao seguinte número de conta:

ES6401826853940201573183 (BBVA)

Realizar un ingreso en efectivo nunha oficina BBVA a no seguinte numero de conta:

ES6401826853940201573183 (BBVA)

Mediante ingreso en efectivo nun caixeiro BBVA ao seguinte numero ce conta:

ES6401826853940201573183

- Co fin de identificar ao alumno/a que fai pagamento, o concepto debe ser:

PrimeiroApelido SegundoApelido NomeCompleto Ciclo no que te matriculas 

Exemplo: Ramírez Fanjul Alberto 2º Operacións de laboratorio

3. Unha fotografía recente de tamaño carnet (26x32 mm)