arriba
Mércores, 17-Abril-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorNovas-NovidadesseparatorCurso para desempregados/as: IFCT0108 Operacións auxiliares de monta...


Martes, 12-Marzo-2024
Curso para desempregados/as: IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos - Foto

Curso para desempregados/as: IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

Datos da acción

 • Nome do curso: IFCT0108 Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos.
 • Número total de horas: 388.
 • Data da proba de selección: 02/04/2024 as 16:30 no salón de actos do CIFP A Carballeira.
 • Datas de impartición: do 10/04/2024 o 31/07/2024 de 16:00 a 21:00.
 • Lugar de impartición: Aula 24 do CIFP A Carballeira. 
 • Nivel de coñecementos ou académico: sen titulación nin coñecementos previos.
 • Nivel profesional ou experiencia: non se require experiencia profesional. 
 • Condicións físicas: ningunha en especial, salvo aquelas que impidan o normal desenvolvemento da profesión.
 • Número total de prazas: 15.

Programa formativo

 • MF1207_1: Operacións auxiliares de montaxe de compoñentes informáticos (130 h)
 • UF0465: Montaxe de compoñentes e periféricos microinformáticos (90 h). Nesta unidade formativa vese cales son os diferentes compoñentes e elementos necesarios para a montaxe dun equipo informático.
 • UF0466: Tésteo e verificación de equipos e periféricos microinformáticos (40 h). Nesta unidade formativa vese como proceder para a reparación de computadores cando este teñen un fallo tanto de hardware como de software.
 • MF1208_1: Operacións auxiliares de mantemento de sistemas microinformáticos (70 h). Neste módulo aprendese como levar o mantemento dunha computadora: tarefas de limpeza, comprobación do hardware, realización de copias de seguridade ou imaxes de discos.
 • MF1209_1: Operacións auxiliares con tecnoloxías da información e da comunicación (90 h). Neste módulo dedicase a adquirir os coñecementos precisos para unha utilización óptima dos equipos informáticos, tales como: manexo do sistemas operativo, configuración básica, aplicacións ofimáticas, acceso a rede local e a utilización da Internet de xeito seguro.
 • MP0098: Módulo de prácticas profesionais non laborais (80 h).
 • FCOO03: Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero (10 h).
 • FCOXXX24: Formación para a igualdade (8 h).

Información de contacto

CIFP A Carballeira – Marcos Valcárcel

Praza da Lexión s/n 32002, Ourense

Tlf: 988788470 Fax: 988788482

afd.cifp.carballeira@edu.xunta.gal
Mais noticias...