arriba
Martes, 21-Maio-2024   |    Acceso privado

 

 
PortadaseparatorRexistro de queixa/suxestiónseparatorRexistro de queixa/suxestión


Rexistro de queixa/suxestión

Cubra este formulario para cumprimentar unha queixa ou suxestión. Se desexa presentala anónimamente deixe en branco o nome. O NIF non se gardará, só se usará para validar a solicitude e evitar o envío masivo de solicitudes.
Unha vez realizada a solicitude será validada e no momento que sexa respondida, se deixou os seus datos, enviarémoslle unha mensaxe..
Se a solicitude é anónima, este dato non se gardará. So se empregará para verificar os datos introducidos.
Se non desexa introducir o NIF pode usar no seu lugar o seguinte código 342319827V

Introduzca o seu nome, ou deixeo en branco se a solicitude é anónima

Só se quere que lle notifiquemos a resolución por correoIndique brevevemente o título, asunto da mensaxe
Indíquenos co maior detalle posible a súa queixa ou suxestión.
Tamano máximo de arquivo 4Mb. (4192 Kb.) .doc,.docx,.pdf,.zip,.rar,.jpg

Verificación CAPTCHA
 
* As reclamacións xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.
cifpacarballeira.gal lle garante a adopción das medidas oportunas para asegurar o tratamento confidencial dos datos introducidos neste formulario.